华南新闻网移动版

华南首页 > 众网评 >

货币的发行再不济也应该是某区域政府发行,这个存在一种简单物物

评论内容:货币的发行再不济也应该是某区域政府发行,这个存在一种简单物物交换或者是生产力交换,但是比特币等于是直接从矿工手上就出现了,那以后人生下来会开电脑就可以了

内容繁体:貨幣的發行再不濟也應該是某區域政府發行,這個存在一種簡單物物交換或者是生產力交換,但是比特幣等於是直接從礦工手上就出現瞭,那以後人生下來會開電腦就可以瞭

中文拼音:Huo Bi De Fa Xing Zai Bu Ji Ye Ying Gai Shi Mou Qu Yu Zheng Fu Fa Xing Zhe Ge Cun Zai Yi Zhong Jian Dan Wu Wu Jiao Huan Huo Zhe Shi Sheng Chan Li Jiao Huan Dan Shi Bi Te Bi Deng Yu Shi Zhi Jie Cong Kuang Gong Shou Shang Jiu Chu Xian Liao Na Yi Hou Ren Sheng Xia Lai Hui Kai Dian Nao Jiu Ke Yi Liao